om1 om1 om1
om1 om1 om1
om1 om1 om1
  om1  
  om1  
  om1  
 
Om oss

R12 är ett svenskt investeringsbolag som drivs av delägarna Per Hesselmark och Hans Ramel. Bolaget största ägare är Robert af Jochnick tillsammans med sina tre söner. R12s investeringsverksamhet är fokuserad på Skandinavien, men även övriga Europa kan komma ifråga vid exempelvis tilläggsinvesteringar. För närvarande är vi delägare i 11 bolag. 

Vi letar aktivt efter nya investeringar. Vid sidan av kapital tillför R12 ett strategiskt perspektiv och arbetar på att utveckla företagets affärsplan och därmed höja lönsamhet och tillväxt.